Russia, Tverskaya oblast, Vyshny Volochek

Russia, St. Petersburg, Medikov Ave. 5